Loopbaanadvies

Advies en begeleiding bij loopbaanvragen in het onderwijs.

Van Zandwijk Advies biedt diverse vormen van loopbaanbegeleiding:

  • Coaching van personeel en leidinggevenden op de inhoud van het werk, op het gedrag en op de communicatie van de betrokken perso(o)n(en).
    Dit kan individueel maar ook groepsgewijs plaatsvinden, bijvoorbeeld op basis van functie, leeftijd en of ervaring/dienstjaren.
  • Leeftijdsgerichte trajecten gericht op beroepsmotivatie, werkbeleving en mobiliteit en diverse workshops.
  • Talentontwikkeling, om in het algemeen maar ook in het bijzonder de ‘zaag scherp te houden’: dit in het kader van ziektepreventie!
  • Loopbaanbemiddeling: outplacement (uitvoering sociaal plan)
    Een individueel personeelslid kan of wil intern niet meer verder of dat moet verder uitgezocht worden met betrokkenen. Hij ondersteunt en begeleidt deze persoon naar een andere baan bij een andere werkgever. Er wordt een plan gemaakt en een traject uitgerold. Na overeenstemming gaan betrokkenen met elkaar aan de slag. Van Zandwijk Advies  werkt op dit terrein intensief samen met diverse partijen. Daarnaast heeft hij een groot netwerk om in te schakelen.
  • Er kan gezocht worden naar leerwerkperioden, externe re-integratieplaatsen e.d. om eerst weer plezier in het werk te gaan beleven. Daarna kan aan een volgende stap gedacht en gewerkt worden. Afhankelijk van de betrokken persoon en de gestelde vraag kunnen we een juiste match maken in samenspraak met een van onze coaches.  
  • Kosten. Wij kunnen u als werkgever ondersteunen om een deel van de kosten bij het Vervangingsfonds onder te brengen. Dit fonds kent op verschillende terreinen subsidies toe om het ziekteverzuim bij aangesloten organisaties omlaag te brengen. Indien u eigen risico drager bent, kijken we vanuit dat perspectief met u mee.