Interim IB

Zoekt u een interim intern begeleider / zorgcoördinator ?

Mogelijk is uw eigen intern begeleider / zorgcoördinator uitgevallen en moeten de lopende activiteiten worden voortgezet. Dan hebben wij daarvoor de juiste invaller. U kunt de tijd dat uw intern begeleider / zorgcoördinator is uitgevallen ook gebruiken om de zorgstructuur een boost te geven. Dat vereist andere vaardigheden van de interimmer. Ook die hebben wij. We zoeken samen met u naar een perfecte match.

Niveaus

Wij onderscheiden drie niveaus van interim IB-ers.

  1. Vervanging
    De zorgstructuur bij u op school is prima in orde, maar uw IB-er is tijdelijk even uit de running (door bijvoorbeeld zwangerschapsverlof of tijdelijke ziekte). Daardoor loopt de continuïteit gevaar. Wij leveren in dat geval een Interim IB-er die lopende zaken zorgvuldig afhandelt en nieuwe cases oppakt.
  2. Herstel
    De zorgstructuur was redelijk bij u op school, maar kan wel een ‘boost’ gebruiken. De teamleden zijn te veel gaan leunen op de interim IB-er en nemen te weinig eigenaarschap bij kinderen met speciale behoeften. De interim IB-er kan daarbij een goede ondersteuning bieden.
  3. Vernieuwing
    De tijdelijke afwezigheid van uw intern begeleider geeft direct de mogelijkheid op de zorgstructuur opnieuw in te richten. Samen met de directeur wordt een plan opgesteld. Zodra u een nieuwe vaste Intern begeleider / zorgcoördinator heeft gevonden, kan hij /zij aan de slag binnen die nieuwe structuur.
De interim intern begeleider kan zorgen voor een boost van de zorgstructuur.

Voor meer informatie over verschillende scenario’s zie: De toekomst van de intern begeleider | 9789463170918 | Luc F. Greven | Boeken | bol.com

Samenvatting: (Bron: Bol.com) Dit boek is bestemd voor intern begeleiders en hun schoolleider, voor schoolbegeleiders en de leiding van samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs. Er is een directe aanleiding voor: publicaties over interne begeleiding zijn vooral op de verbetering van de staande praktijk gericht, op 'gaande houden'. Intussen voelen veel IB'ers zich al vele jaren ongemakkelijk met hun positie en stellen ze zich fundamentele vragen. Dit boek behandelt die vragen en is gericht op het begrijpen van interne begeleiding in de historische, organisatorische en onderwijskundige context, en vooral op verandering van IB. Het onderwijs staat voor dynamische veranderingen. ICT is daar een aanjager van, maar fundamenteler is dat de samenleving nieuwe vragen aan de school stelt. De kern van dit boek is dat de IB'er alleen van betekenis kan blijven, wanneer ze een bijdrage levert aan de nieuwe visies op onderwijs en het organiseren van de school. 'De toekomst van de intern begeleider' verkent een drietal scenario's voor de ontwikkeling van interne begeleiding: Scenario 0: Geen IB'er Scenario 1: Interne Begeleiding in de klassieke school Scenario 2: Interne Begeleiding in de school als leergemeenschap Drs. Luc F. Greven was o.a. directeur van het Seminarium voor Orthopedagogiek (Hogeschool Utrecht), leraar en directeur in het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs, hogeschooldocent en wethouder met onderwijs in zijn portefeuille. Hij schreef eerder voor Instondo het boek 'De 9 principes van de excellente schoolleider' (isbn 978 9463170 06 2).

Wat goed dat we gekozen hebben voor een interim Intern Begeleider.

Onze zorgstructuur is direct naar Scenario 2 gegaan..