Referenties algemeen

Intensieve samenwerking

Opzetten en uitvoeren interim directie en interim IB organisatie

Een aantal jaren heb ik intensief samengewerkt met Kees van Zandwijk. Samen hebben we een organisatie opgezet waarin Kees verantwoordelijk was voor interim directies en ik voor interim IB. Dit concentreerde zich vooral op primair onderwijs. Ik heb Kees leren kennen als contentieus, gedreven, zakelijk maar vooral ook met de menselijke maat. Hij ís er altijd voor de interimmer. We noemden dat schaduwadvies, maar eigenlijk stond hij altijd naast de interimmer. Die stond er bij Kees dus nooit helemaal alleen voor. Ook interim IB-ers begeleidde Kees op een uitstekende manier.

drs. Robert Pastoor, Onderwijspsycholoog