Referenties loopbaanbegeleiding

Reacties van klanten

Van bestuursopdracht naar bestuurder

Gedurende een jaar heeft VZA mij begeleid in en naar het zoeken van een andere baan op bestuursniveau. Op een prettige en rustige manier is hij mij gevolgd in mijn zoektocht door op de juiste manier mij vragen te stellen en te gidsen in dat proces. Ook in de planning en strategie heeft hij als klankbord gefungeerd, dit naast het feit dat alle documenten ook kundig weer geactualiseerd zijn. Uiteindelijk heeft dit proces geleid tot een mooie interim bestuursopdracht op bestuursniveau en inmiddels heeft het geleid tot een vast dienstverband.”

Katwijk, drs. Henri Koele (voorzitter CvB PCPO Westland)


Van clusterdirecteur naar lid CvB

Op professionele manier ben ik door VZA begeleid in mijn zoektocht naar een andere baan. Voor de tweede keer in successie heeft deze begeleiding tot een mooie volgende stap in mijn carrière geleid. De derde stap heb ik zelf gemaakt, Na volgen van een master onderwijskunde aan de RUG, ben ik nu lid van een CvB onderwijsorganisatie in Gouda geworden. VZA blijft mij professioneel volgen.”

Den Haag, Ellen van den Brand (cluster directeur bij stichting BOOR– Rotterdam e.o.), De Groeiling, CvB lid, Gouda


Van architect naar docent

Tekst in de maak.

Leiden, Wouter Fokkinga (architect en docent Architectural Engineering + Technology TU Delft)


Van schoolleider, via zorgcoördinator naar interimmer

Na een zelf gekozen vertrek ben ik door VZA begeleid in mijn zoektocht, hoe nu verder? Dat is na enige tijd prima gelukt. Na een coachingsopleiding ben ik nu gevestigd als zelfstandige en daarnaast vervul ik diverse interim directie- en leerlingenzorg opdrachten in het primair onderwijs.

Alphen a/d Rijn, Jeanette Mulder (zelfstandige, werkzaam als coach)


Van schooldirecteur naar zelfstandig ondernemer

“Binnen een half jaar heeft de begeleiding van VZA geleid tot een mooie volgende baan als leidinggevende in het onderwijs. Na een een aantal jaren in die functie ben ik nu werkzaam als zelfstandig ondernemer.”

Leiden, Lia Vlaming (voormalig schooldirecteur bij Stichting Panta Rhei, Leidschendam)


Coaching en werkbegeleiding startende directeuren

“PROO Leiden heeft dhr. van Zandwijk gevraagd begeleidingstrajecten van startende en door startende directeuren op te pakken. Door zijn aanpak en werkbegeleiding op de werkvloer zijn aantoonbare resultaten en positieve professionele ontwikkelingen bij betrokkenen zichtbaar geworden, waardoor zij beter in staat waren het eigen werk verder vorm te geven. Ook het zich gaan bewegen op een hoger abstractieniveau is gelukt. Betrokkenen zijn zeer content met zijn inbreng en werkwijze, mede omdat het contact met de opdrachtgever op een professionele manier is onderhouden en verstevigd. Ook de prijs kwaliteit – verhouding springt er hier zonder meer zeer positief uit.”

Leiden, Wilma Franken,  voormalig bestuursmanager PROO Leiden


Outplacement traject

“Er is een loopbaan begeleidingstraject gestart in het kader van outplacement. Dit traject bestond uit diverse sessies waarin de mogelijkheden werden bekeken voor een nieuwe en /of andere betrekking in het basis- dan wel voortgezet onderwijs. Onderdelen hiervan waren onder meer het maken en analyseren van enkele basistesten op het gebied van eigen competenties, sollicitatietraining en gespreksvoering, het maken van een eigen profiel, cv en brief advisering, leren netwerken en het zoeken en vinden  van passend werk in deze zoekperiode. De samenwerking is plezierig en intensief verlopen. Dit heeft tot een aantal nieuwe persoonlijke inzichten geleid. Middels het netwerk van Van Zandwijk Advies heb ik nu een baan in het voortgezet onderwijs als docent gevonden.”

Sassenheim, dhr. F. J. Wolvers, voormalig directeur  basisonderwijs – heden als docent v.o., Leiden


Nieuwe baan in gezondheidszorg

“Bij het reflecteren op een advertentie in de gezondheidszorg heeft Kees van Zandwijk mij uitstekend begeleid. De werkwijze heeft bestaan uit het stellen van kritische vragen, het stimuleren tot het maken van een persoonlijk profiel, het opstellen van een passende sollicitatiebrief met een duidelijk cv. Daarnaast heeft een zinvolle training van het sollicitatiegesprek plaatsgevonden op neutraal terrein. Al deze inspanningen hebben in korte geleid tot de aanvaarding van een nieuwe baan als hoofd van de afdeling Fysio- en Ergotherapie van het Bronovo ziekenhuis in Den-Haag.”

Leiden, dhr. H.J.A. van Hooff, teamleider fysiotherapie en ergotherapie Haagland Medisch Centrum, Den Haag 


Van VO via adjunct-directeur naar voorzitter CvB

“Ik wilde na een inspirerende baan in het voortgezet onderwijs, coördinator samenwerkingsverband vo, een switch maken naar het primair onderwijs. Kees heeft mij daarbij ondersteund door met kritische vragen en opdrachten mijn doel scherp te krijgen. Hij heeft mij daarnaast uitgedaagd om mijn werkervaringen te herformuleren in concrete resultaten, in een persoonlijk profiel. Met zijn steun in de rug, die soms voelde als “een stok achter de deur” heb ik mijn ambitie in korte tijd kunnen realiseren.  Ik heb een leidinggevende baan aanvaard als bovenschoolse adjunct-directeur bij een groot bestuur primair onderwijs in de regio Den Bosch-Rosmalen. Inmiddels ben ik na een aantal jaren doorgegroeid als voorzitter CvB van dit bestuur en onderhoud ik ook op professioneel terrein  de banden met Van Zandwijk Advies.”

Houten, mw. E. Smit, directie Stichting Stroomm, Rosmalen, College van Bestuur Blick, Capelle a/d Ijssel


Van financieel controller naar projectleider

Gedurende ruim een half jaar ben ik met Kees van Zandwijk bezig geweest mij op het vervolg van mijn eigen loopbaan te oriënteren als financieel controller bij een landelijk en internationaal grote bierbrouwer in Nederland. Wij hebben daarbij gezocht naar de zaken, die ik nu en in de toekomst ambieer en gekeken op welke termijn ik daar gevolg aan kon geven. De oriëntatie en zoektocht heeft geleid tot het op nieuw in kaart brengen van de eigen sterke en minder sterke kanten. Het maken van een gecertificeerde talententest bevestigde het eigen beeld en maakte visueel nog duidelijker waar en op welk terrein ik mogelijke vervolg stappen met succes zou kunnen zetten. Een periode een dag minder werken heeft mij geholpen om de zoektocht middels de vele netwerkgesprekken, de eigen mogelijkheden en kansen beter  in beeld te brengen. Verder ben ik de drempel over geduwd om mij zelf te durven verkopen en daarbij meer de relatie met de profit en non-profit omgeving te leggen. Momenteel onderhouden we per kwartaal contact om de voortgang van het zoeken verder  te borgen.”

Leiden, dhr. C. van Boheemen, projectleider bij Heineken, Amsterdam


Zij-instroomtraject directeur primair onderwijs

“Dankzij de bemiddeling en de zoektocht van Kees van Zandwijk heb ik een leerwerktraject in Rijswijk gevonden. Hierdoor kan ik mijn loopbaan de verandering in volle vaart voort zetten. Een opleiding hoort bij deze omscholing en ook een uitdagende leerplek. Deze is nu gevonden op een school waar ik als een volwaardige directeur in opleiding kan participeren en daardoor het vak in de praktijk kan leren. Inmiddels zijn we weer enkele jaren verder en ben ik werkzaam als interim directeur bij verschillende opdrachtgevers.”

Sassenheim, dhr. A. van der Zaag, interim directeur